Βιβλία Άδειας Οδήγησης

Πρόγραμμα Υποψηφίων Οδηγών

TestDriveV2.zip

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το πρόγραμμα TestDrive στον υπολογιστή σας, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1.Κατεβάστε το αρχείο TestDriveV2.zip (Μέγεθος 12,7ΜΒ) και αποθηκεύστε το σε ένα κατάλογο στον σκληρό σας δίσκο.
2.Αποσυμπιέστε το αρχείο TestDriveV2.zip με το πρόγραμμα WinZip ή κάποιο άλλο αντίστοιχο.
3.Ανοίξτε το αρχείο Εγχειρίδιο_Εγκατάστασης.doc και ακολουθήστε τις οδηγίες.