Δίπλωμα Επιβατικού εώς 9 θέσεων

Κατηγορία ΒΕ ή Β 96: Επιβατικά έως 9 θέσεων & φορτηγά έως 3500 kgr

Κατηγορία ΒΕ ή Β 96: Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Β κατηγορίας τουλάχιστον και κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ισχύει για 15 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 7 (6+1)

Β96 για συνδιασμούς οχημάτων < 4250 kgr Χωρίς Εξετάσεις ΒΕ για συνδιασμούς οχημάτων > 4250 kgr Με Εξετάσεις