Δίπλωμα αυτοκινήτου

Άδεια Οδήγησης Β: Επιβατικά έως 9 θέσεων & φορτηγά έως 3500 kgr (Μ.Β.)

Δίπλωμα αυτοκινήτου
Κατηγορία Β: Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ και 25 πρακτικά αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Β, απαιτείται η παρακολούθηση δεκαοκτώ (18) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία:

Των 18 ετών για την κατηγορία Α1 και Β
Των 20 ετών για την κατηγορία Α2
Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πριν από τη συμμετοχή του σε θεωρητική και πρακτική εξέταση ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης ή Σχολή Οδηγών.
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Επίσης, κάθε φωτοαντίγραφο εγγράφου πρέπει να είναι επικυρωμένο.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα
Θεωρητικά:21 ώρες K.O.K.
Πρακτικά: 25 ώρες
Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα
Θεωρητικά: Δεν απαιτείται
Πρακτικά: 18 ώρες

Για Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, πρέπει να απευθυνθείτε στην Μεταφραστική Υπηρεσία για να είναι έγκυρη η μετάφραση των δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων.

Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών (Διεύθυνση/τηλέφωνο)
Αρίωνος 10, (περιοχή Ψυρρή) Τ.Κ. 10554 Αθήνα
Ώρες κοινού 09.00 έως 13.00 | Τηλέφωνα :210 3285755 έως 757 & Φάξ: 210 3285779